Naturreservat Husebymaden

Adress: Huseby bruk , 34032 Grimslöv Visa karta

Adress: Huseby bruk , 34032 Grimslöv

Naturreservatet Husebymaden bildades 16 mars 1998 och invigdes av Konung Carl XVI Gustav. Husebymaden var ursprungligen översvämningsmark som senare växte igen för att sedan bli till en grund fågelsjö. Våtmarken är ett viktigt tillskott i det fågelrika Åsnenområdet då det gynnar fåglar som änder, doppingar, vadare, gäss och svanar.

Syftet med reservatet ät att Husebymaden ska:
• Utgöra en bra häcknings- och rastplats för fågelarter som är beroende av grunda vatten
• Fungera som ett naturligt reningsverk
• Vara ett komplement till Naturum Kronoberg och ett lockande utflyktsmål där man kan studera ett rikt fågelliv
Reservatet kräver omfattande skötsel genom bete och slåtter av strandängar och hagmarker. Vattenståndet regleras på ett för fågellivet lämpligt sätt. För besökare finns fågeltorn och rastplats med utsikt över maden som man även har från ekdungen söder om Huseby Bruk.
Husebymaden är alltså en grund fågelsjö med ett myller av liv. Från Huseby eklund kan man se ut över vattnet, de betande strandängarna och det rika fågellivet. På vägen dit passerar man Archimedesskruven som användes för att pumpa bort vattnet från Husebymaden.
Naturum Kronoberg är en utställning där du kan möta allt från älgtjuren till gammelgäddan. Temat för utställningen är hur naturen förändrats över tiden och den roll vi människor har i detta sammanhang. I Naturum Kronoberg finns också en utställning Husebymaden och dess restaurang.
Här vid Husebymaden finns det en jätteek som har vuxit i flera århundraden. När en ek får växa fritt i en äng får den en krona med grova grenar långt ner på stammen. Då gamla ekar är känsliga för beskuggning, behöver de fritt utrymme kring grenarna. Minst 1500 arter, främst insekter, lavar och svampar har eken som livsrum eller näringskälla. Många sällsynta arter finns enbart på eller i jätteekar eftersom de behöver gamla, grova, ihåliga träd eller död ved. Jätteekar kan bli väldigt gamla och det sägs att ”Eken växer i 300 år, står stilla i 300 år och dör i 300 år.”

Visa mer

Om denna aktivitet