Naturreservat Osaby

Adress: Osaby Naturreservat, 355 95 VEDERSLÖV Visa karta

Adress: Osaby Naturreservat, 355 95 VEDERSLÖV

Osaby naturreservat ligger söder om Växjö, på den östra sidan av Vederslövssjön.

All odlingsmark och 130 hektar av skogsmarken på Osaby är naturreservat. En lugn och mediatativ miljö med fina strövstigar att vandra på.

Markerna sköts och brukas på ett ekologiskt hållbart sätt och med syftet att historiska odlingsspår och den biologiska mångfalden bevaras. Hälften av den skyddade skogen sköts naturvårdsinriktat. I den återstående halvan är avsikten att skogen skall få utvecklas fritt. Inom reservatet ryms granskog, lövskog, slåtterängar, ekhagar, strandängar och myrar. Här finns också ett rikt fågelliv, med arter som till exempel orre, nötkråka, storlom och lärkfalk. Smålands landskapsdur, uttern, finns också här. På ängarna finns blommor och insekter, bland annat kungsängslilja, vattenbi och kardinalfärgad rödrock. Det finns flera olika vandringsslingor i området.

Visa mer

Om denna aktivitet

Avstånd

 • Arena eller träffpunkt
  Vida Arena 11 km
  Guldfågeln Arena 96 km
 • Stad
  Växjö 11 km
  Kalmar 98 km
 • Flygplats
  Småland Airport 16 km
  Kalmar Öland Airport 94 km
 • Attraktion
  Glasriket 40 km
  High Chaparral Adventure park 77 km