Naturreservat Långö

Visa karta

Naturreservatet Långö utgörs av öarna Långö, södra Uvö med omkringliggande småöar och vattenområden. Det är beläget i en sydlig vik av Åsnen, Rännebäcksfjorden. På öarna växer tallskog och en del blandskog.

Långö är 10 hektar stor och Södra Uvö 4 hektar. Öarna är kuperade, storblockiga och skogsbevuxna. Tallskogarna på Långö är cirka 130 år gamla. Enstaka betydligt äldre, grövre och knotiga tallar finns i själva strandkanten. I området växer rikligt med Linnéa. För övrigt dominerar ris som blåbär, lingon, kråkbär och ljung. På öarna finns också små kärr där det växer tranbär och olika starrarter.
Fiskgjuse häckar vissa år inom reservatet.
Syftet med reservatet är att i orört och ostört skick bevara öar med urskogskaraktär samt gynna ett rikt fågelliv.

Visa mer

Avstånd

 • Arena eller träffpunkt
  Vida Arena 38 km
  Guldfågeln Arena 101 km
 • Stad
  Växjö 38 km
  Kalmar 103 km
 • Flygplats
  Småland Airport 43 km
  Kalmar Öland Airport 99 km
 • Attraktion
  Glasriket 55 km
  High Chaparral Adventure park 96 km