Naturreservat Hunshult

Adress: Hunshult, 360 13 Urshult Visa karta

Adress: Hunshult, 360 13 Urshult

Naturreservatet Hunshult är ett 111 hektar stort område bestående av ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Området gränsar till naturreservatet Bjurkärr som är ett av de absolut artrikaste ädellövskogsområden i länet. Sjön Åsnen har en synnerligen värdefull och artrik fågelfauna.

Bebyggelsen i byn Hunshult ligger tätt samlad utmed vägen som går över Sirkön från norr till söder. I byns centrala delar finns fruktodlingar kvar med främst äpple. Vissa av dessa är så kallade ängsfruktodlingar, andra är åkerfruktodlingar. Hamlade träd förekommer.

Skogsmarken är blockrik och i huvudsak bevuxen med bok- och ekskog med inslag av lind, lönn, alm, björk, tall och gran. Här och var finns insprängda alkärr med sockelbildning, askkärr, lövsumpskogar och andra mindre våtmarker.
Ädellövskog hyser en intressant flora och fauna av lavar, svampar och insekter. På våren är fågelsången intensiv och innan lövsprickningen blommar många vårblommor.

Visa mer

Om denna aktivitet

Avstånd

 • Arena eller träffpunkt
  Vida Arena 27 km
  Guldfågeln Arena 99 km
 • Stad
  Växjö 28 km
  Kalmar 102 km
 • Flygplats
  Småland Airport 32 km
  Kalmar Öland Airport 98 km
 • Attraktion
  Glasriket 49 km
  High Chaparral Adventure park 87 km