Naturreservat Hensjönäset

Adress: 362 40 Konga Visa karta

Adress: 362 40 Konga

Mellan klarvattensjön Stora Hensjön, som är vattentäkt för Tingsryd och Urshult med flera orter, och den igenväxande vassjön Lilla Hensjön går ett lågt näs. Större delen av näset är bevuxet med yngre och medelålders bokskog. Landarealen är 32 hektar, därutöver ingår 77 hektar vattenområden i reservatet.

Sjöarna sänktes för att vinna land på 1800-talet. Då frilades ett strandplan med cirka 10-30 meters bredd utanför en markant strandvall, bildad av ispressning, frostskjutning och vågsvall. På landvinningsmarken finns idag gott om buskar, till exempel sälg, vide och brakved samt yngre klibbal och björk. I strandkanten står en del gamla tallar.

Se gärna bilden för en översikt på vandringsstigar.

Visa mer

Avstånd

 • Attraktion
  Glasriket 45 km
  High Chaparral Adventure park 115 km
 • Stad
  Växjö 47 km
  Kalmar 81 km
 • Arena eller träffpunkt
  Vida Arena 48 km
  Guldfågeln Arena 79 km
 • Flygplats
  Småland Airport 53 km
  Kalmar Öland Airport 77 km