Naturreservat Grönvik

Adress: Grönvik, 362 40 Tingsryd Visa karta

Adress: Grönvik, 362 40 Tingsryd

Grönvik består av ett vackert ö- och strandområde vid Stora Hensjön. Större delen av reservatet, cirka 85 hektar, upptas av vatten medan 30 hektar är land.

Nordvästra delen av reservatet är till största delen bevuxen med granskog, medan de mellersta delarna är kulturpräglade med omväxlande åker-, ängs- och hagmarker. Här finns också lövdungar med inslag av bok, ek, björk, asp och hassel. I sydligaste delarna, liksom på öarna, växer blandskog med varierande trädslagssammansättning. Längs sjöstranden löper en rullstensås.

Stora Hensjön är en vacker sjö med låga steniga moränstränder och klart, näringsfattigt vatten. Den är vattentäkt för Tingsryd, Urshult m.fl. orter i trakten. Längs stränderna växer bl.a. klibbal och björk. I grunda mjukbottenvikar utbreder sig fält av vass- och starrarter.

Se gärna bilden för en översikt på vandringsstigar.

Visa mer

Om denna aktivitet

Avstånd

 • Attraktion
  Glasriket 45 km
  High Chaparral Adventure park 115 km
 • Stad
  Växjö 47 km
  Kalmar 82 km
 • Arena eller träffpunkt
  Vida Arena 48 km
  Guldfågeln Arena 80 km
 • Flygplats
  Småland Airport 53 km
  Kalmar Öland Airport 78 km