Naturreservat Hackekvarn

Adress: Hackekvarn, 360 13 Urshult Visa karta

Adress: Hackekvarn, 360 13 Urshult

Hackekvarn är ett naturreservat som ligger nordväst om Urshult vid Åsnens utlopp i Havbältesfjorden

Området utgörs av mark från byarna Hackekvarn och Östra Elmehult . Området består idag mest av skog, dels av bokskog och dels av granskog som är kraftigt stormpåverkad. Betesmarker och en mindre slåtteräng finns i områdets centrala delar.
Skogen och träden i betesmarken har mycket höga naturvärden. Det finns grov ek, lind, alm och ask samt grova hamlade träd, grov död ved och flera sällsynta lavar på träden. Hagmarksträd och hamlade träd har en lång historisk kontinuitet i området och det finns goda förutsättningar för sällsynta vedlevande insekter.
Strax väster om reservatet finns strömmande miljöer där det bl.a. finns tjockskalig målarmussla. En del av Havbältesfjorden ingår i reservatet och här förekommer sandkrypare och färna.

Visa mer

Om denna aktivitet

Avstånd

 • Stad
  Växjö 37 km
  Kalmar 99 km
 • Arena eller träffpunkt
  Vida Arena 38 km
  Guldfågeln Arena 97 km
 • Flygplats
  Småland Airport 42 km
  Kalmar Öland Airport 95 km
 • Attraktion
  Glasriket 52 km
  High Chaparral Adventure park 98 km