Naturreservat Grytö

Visa karta

Grytö ligger nära land i sydöstra delen av sjön Åsnen. Naturreservatet innefattar också vattenområden i Åsnen, de två småöarna Helgaholm och Grönön, samt några mindre holmar. Här finns ett rikt fågelliv.

Från utsiktspunkten på Lunnabacken (ett naturreservat på fastlandet) ser man Grytö och stora delar av reservatets vattenområde. På Grytö växer nu mest granskog. I strandzonen står ett och annat lövträd. Tanken med reservatet är att skogen efter viss borthuggning av gran skall få utvecklas till att bli en fin blandnaturskog. Gammal skog med död ved är viktig för såväl svampar, lavar som vedlevande insekter.
På grund av det känsliga fågellivet har vissa delar av ön tillträdesförbud mellan 1 april - 31 juli.

Visa mer

Avstånd

 • Stad
  Växjö 31 km
  Kalmar 95 km
 • Arena eller träffpunkt
  Vida Arena 31 km
  Guldfågeln Arena 93 km
 • Flygplats
  Småland Airport 36 km
  Kalmar Öland Airport 91 km
 • Attraktion
  Glasriket 45 km
  High Chaparral Adventure park 94 km