Naturreservat Agnäs

Adress: Agnäs naturreservat, 342 30 Alvesta Visa karta

Adress: Agnäs naturreservat, 342 30 Alvesta

Agnäs naturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen, sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del.

Reservatet omfattar i huvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjön Åsnen. I Agnäs naturreservat häckar flera fågelarter såsom storlom, fisktärna och fiskgjuse. I lövskogen häckar bl.a. bivråk, skogsduva, stenknäck och mindre flugsnappare. Här finns också flera ovanliga svampar och lavar som trivs i gamla träd och död ved liksom sällsynta insekter som t.ex bokblombocken.

Show more

Om denna aktivitet

Närliggande boenden

Campingplatser

Getnö Gård - Lake Åsnen Resort/Camping

Avstånd: 11,2 km
Getnö Gård är en vacker 3-stjärnig naturcamping på gräsbevuxen skogs- och ängsmark, med 150 generöst tilltagna platser. alla med en egen lägereld- och grillplats. Anläggningen är ett naturvårdsområde med en egen ö-grupp, mitt i vackra sjön Åsnen.