Fiske i Åsnen

Visa karta

Välkommen till Åsnen, ett fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km!

Åsnen är en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

I sjön kan man fånga t.ex. gädda, abborre, gös och ål. Åsnen har en rik fiskfauna. Vid 1999 års provfiske-undersökning erhölls följande 14 fiskarter; mört, sarv, abborre, siklöja, braxen, sutare, gädda, nors, björkna, sandkrypare, gös, benlöja, gärs samt sik. Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, elritsa, stensimpa, karp, öring och mal påträffats i sjön.

Visa mer